Ümbermärgistamine ja -pakendamine

Me pakume ELi ja Eesti õigusaktidele vastavat ravimite ja teiste meditsiinitoodete ümbermärgistamise ja -pakendamise teenust. See hõlmab tootja poolt koostatud ja Ravimiameti poolt kinnitatud infomaterjalide lisamist pakenditele.