Riigihanked

AS Oriola pakub haiglateenuste hankelepingutega seotud teenuseid, kogudes teavet haiglateenuste hankelepingute pakkumismenetluste väljakuulutamise kohta ning me ka osaleme neis pakkumismenetlustes, tehes seejuures tihedat koostööd ravimitootjate ja muude tootjatega. Meil on olemas vajalikud kogemused ja teave pakkumismenetlustes osalemiseks ning võidetud hankelepingute täitmiseks. Me kavandame tarneid, kontrollime varusid ning lepingulisi tarneid ja korraldame nende seiret, haldame dokumentide ringlust ning koostame aruandeid pakkumismenetluste eest vastutavatele institutsioonidele ja tootjatele.
Hea kutsealase väljaõppe saanud ning suurte kogemustega AS Oriola töötajad valmistavad ette pakkumisdokumentatsiooni. Nad koguvad kokku väljakuulutatud pakkumismenetluste nõuded ja tingimused, vajalikud dokumendid ja muud materjalid, annavad teavet tootjatele, teevad võrdlevat analüüsi, täiendavad pakkumisi ja esitavad õigeaegselt pakkumisdokumentatsiooni pakkumise eest vastutavale institutsioonile, muutes kogu protsessi nii tootjate kui tarnijate jaoks kulutõhusaks ja aega säästvaks.