Ravimite hulgimüük

AS Oriolal on tihedad sidemed Baltikumis tegutsevate ravimifirmadega: meie ettevõte osutab teenuseid Balti riikides tegutsevatele hulgimüügiettevõtetele, toimetame igapäevaselt kaupu kohale oma klientidele ning vastavalt vajadusele tarnime ravimeid Lätti ja Leetu.
Me tagame AS Oriola ravimiala logistikateenuste paindlikkuse, nende osutamise sageduse ja usaldusväärsuse, et ravimitootjate soove võimalikult hästi rahuldada.
Tänapäeval kogeb ravimitööstus jätkuvat survet farmaatsiatoodete tarneahelate optimeerimiseks ja tarnetõhususe tõstmiseks. Turul toimuvad strateegilise tähtsusega muutused, mis sunnivad ümber hindama toodete ladustamise ja jaotamise asjakohasust kogu väärtusahela ulatuses. Ning tõukejõuks ei ole ainuüksi kulud, vaid ka muud põhjused, mis on seotud teenuste kvaliteedi määratlemisega, tootjate turuolukorra muutustele reageerimise paindlikkusega ning ettevõtte vajadusega keskenduda oma põhipädevusele.  Eespool nimetatud eesmärke ei ole võimalik saavutada üksnes ettevõtte enda jõupingutustega, kuna tema tegevus mõjutab omakorda erinevate tarne- ja jaotusmudelite arengut: piirkonna kesklaod, piirkonna jaoks oluliste kaupade ladudesse koondamine, GDP ja GMP nõuete vastuvõtmine ja ladustamise korraldamine nende nõuete kohaselt, ravimite jaotamine piirkonnas tegutsevatele ettevõtetele – kõik need teenused omandavad üha suuremat tähtsust selle turuosa kindlustamisel, mida ettevõte oma tegevusega toetab.
Ravimiettevõtete – meie logistikateenuste klientide – arvates on lihtne määratleda eespool nimetatud teenuste osutajatele esitatavaid nõudmisi: parim teenuste kvaliteet suhteliselt madala hinna eest, piiranguteta ladustamissuutlikkus, tarnimissagedus ja tarnitavate koguste suurus, s.t kogu tarneahela paindlikkuse ülalhoidmine. AS Oriola rahuldab kõik need nõudmised: praegune kaubavoog võimaldab kasu saada laiamõõtmelisest majandustegevusest ja jõuda õigeaegselt ning nõutavatel tingimustel vajalike klientideni kõigi Baltimaade territooriumil.