Eelhulgimüük

AS Oriola pakub kolmandale isikule osutatavate teenuste uut mudelit – ravimiala logistikateenuseid juhul, kui tootja omandis olevaid ravimeid tarnitakse Eesti või Baltikumi turgudele ühest Eestis asuvast kesklaost. Tarnimine toimub farmaatsiatööstuse protseduurireeglite kohaselt ning vastab farmaatsiatoodete jaotamise hea tava nõuetele.
Ravimid ja raviained tuuakse AS Oriola lattu erinevatele tootjatele kuuluvatest tehastest, mis paiknevad kas Euroopa Liidus või väljaspool ELi piire. Laos tarned koondatakse, erinevate tehaste tooted kogutakse kokku ühte kohta – luuakse Baltimaade keskladu, kust tooteid müüakse Eestis, Lätis ja Leedus asuvatele hulgimüüjatele. Tootja säilitab omandiõiguse ravimitele ja raviainetele ning vastutab ravimite hulgimüüjatele müügitingimuste kehtestamise eest ja toodete müügi eest, st tegeleb täies mahus äritegevusega, AS Oriola tegutseb sellise tarneahela puhul logistikateenuste pakkujana ning vastutab toodete nõuetekohase vastuvõtmise ja ladustamise eest, tellimuste kogumise ja nende väljasaatmise ettevalmistamise eest, nende edasise transpordi ning kohalikele ametiasutustele aruannete esitamise eest.

Miks meie ettevõtte pakutavad ravimiala logistikateenused on ravimitootjatele olulised?
– Üks ladu aitab rahuldada kolme Balti riigi vajadused.
– Tõhus süsteem, mis aitab ravimite jaotuskulusid kokku hoida.
– Kvaliteetsed logistikaprotsessid. Sealhulgas külmtransporti vajavate toodete valideeritud tarneahel, nende vedu, laoruumide kriitiliste temperatuuripunktide skeem.
– Tootjatele pakutav süsteem võimaldab neil keskenduda oma põhitegevusele, milleks on ravimite tootmine ja müük, jättes muud sekundaarse tähtsusega tegevused ravimiala logistikateenuste pakkujale.
– Tarneahela paindlikkuse kasv võimaldab saavutada paremaid müügitulemusi.
– Juurdepääs ülispetsialiseeritud kitsa valdkonna teadmistele.
– Äritegevuse riskitegurite parema kontrollimise võimalus.
Meie teenuseid kasutavad paljud ravimifirmad. Me osutame teenuseid kõigile Eestis, Lätis ja Leedus tegutsevatele hulgimüügiettevõtetele.